• Murat Gençoğulları

Müftülere Nikah Yetkisi Laikliğe Aykırı mı?

 Son günlerde bazı medya kanallarında özelikle  gündemde tutulmak istenen bu düzenleme, kasıtlı bir şekilde kamuoyuna yanlış aktarılıyor.

         

Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 22. Maddesi’ndeki, “Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir” ifadelerinin kullanıldığı bölüme yetki verilebilecek kurumlar arasına “İl ve ilçe müftülükleri” de ekleniyor.


Yani; 5490 Sayılı kanunun 22.Maddesinde, nikah kıymaya yetkili olan, Muhtarlıklar, Belediyeler, Konsolosluklar, Nüfus Müdürlüklerine, Müftülükler de ekleniyor.

Müftülükler, evlenme işlemlerinde, kimin kiminle evlenip evlenmeyeceğine karar veren organ değil. Evlenme müsaadesini veren merci değil. Kayıtların tutulduğu kurum hiç değil. Bu durumda Müftülerin şahitler huzurunda nikah kıymasının laikliğe aykırı olduğu durum nerede oluyor?


Ayrıca, yıllardan beri nikahlarımızı kıyan Belediyenin görevlendirdiği memurların niçin tartışılmadığını da anlayabilmiş değilim. Belediyedeki sıradan bir memurun, nikah kıymak için bir eğitim alıp almadığı, liyakatı, bu görev için uygun olup olmadığı hiç tartışılmazken, Müftülerin nikah kıyması, niçin tartışma konusu olur?


Avrupa’da Yüzyıllarca nikah ve nüfus kütük kayıtları kiliselerde tutulmuş ve arşivlenmiştir. Avrupa, bizim ülkemizde evlendirme ve nikah işlemlerinin, maalesef Belediyelerde yapılıyor olmasını,  hayret ve şaşkınlık ile izliyor.  Belediyeler,  bayındırlık, temizlik, kanalizasyon, alt yapı ve şehircilik hizmeti vermeye çalışan iş yükü ağır olan kurumlardır. Bu kadar iş yükünün içinde, Evlendirme işlemleri niçin Belediyelerde yapılır? Bunu anlamak mümkün değil.


Belediye memuru ile müftü aynı mevzuata göre nikah işlemlerini yapacaktır. Müftünün kıyacağı nikahın hukuki işlemleri ve sonuçları ile belediyenin kıyacağı nikah ile hiçbir farkı olmadığına göre, başka türlü olması da mümkün olmadığına göre; kadın haklarına da, laikliğe aykırı bir durum olmuyor. Herkes istediği yerde,  nikahını kıydırabilecek. Düzenleme asıl olarak  vatandaşların evlendirme işlemlerini kolaylaştırmak, daha kolay ve seri bir şekilde hizmet alımını sağlamak,  alternatif kurumların yetkilendirilmesi ile yığılmayı önlemek  gerekçesiyle yapılmaktadır.


 Evleneceklere ömür boyu mutluluklar dilerim.


Murat GENÇOĞULLARI

77 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör