• Murat Gençoğulları

Dünya Büyüyor İnsan Küçülüyor

Güncelleme tarihi: 29 Mar 2020

Dünyada her geçen gün fakir ve zenginler arasındaki ayrışma gittikçe artıyor. İnsanlar kendi ülkelerinde bile, sosyal gruplara ayrılarak yaşamak zorunda kalıyorlar. Yakın gelecekte, ülkeler de dışarıya  ticaret ve turizm için dahi seyahat etmek için bir sınıf tercihi oluşacak, aranan kriterleri karşılayamayanlar o ülkelere kabul edilmeyecek. Bunun yanında, göçmen kabul etmeyen gruplar oluşacak. Turistten çok göçmen olacak.


Makineleşme ve bilgisayarlaşma nedeniyle, insanların büyük bir çoğunluğu, gittikçe daha zor iş buluyorlar. Sonuçta, insanların yaşam kaliteleri ve konforları gittikçe düşecek.


Küreselleşmeye paralel olarak kırk ülkedeki orta sınıfın gittikçe büyümesi bekleniyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.


Göç eğilimi artıyor...


Dünyada başka bir ülkeye  göç etmek isteyen milyonlarca insan var. Gelişmiş ülkelerin elçiliklerinin önünde göçmen başvuruları için her gün kuyruklar oluyor.  ABD, Kanada, İngiltere, İspanya ve Fransa göçmenlerin rağbet gösterdiği  ülkeler arasında. Yaşlı nüfusun artması nedeniyle, İspanya, Portekiz ve Yunanistan dışarıdan gelecek beceri sahibi göçmenleri kabul ediyor.


Bizim ise bir göçmen  politikamız henüz yok. Bizim ülkemize Suriye ve Irak'tan gelenler var.

Fakir ülkeler, gittikçe daha fazla artan bir borç yükü içine giriyorlar.İlerideki yıllarda gelişmekte olan ülkelerin, sağlık ve emeklilik sistemleri büyük açıklar verecek. Sistemin ortaya koyduğu mecburiyetler sebebi ile bu ülkelerde, tüketimin azaltılması ve tasarruf oranının arttırılması gittikçe zorlaşacak.


Fakir ülkelerde ve bir türlü gelişmesini tamamlayamayan ülkelerde, birbirleri arasındaki geçişlerin gittikçe zorlaştığı, toplum katmanları oluşacak. Bu durum, ülkelerin bölünmesine, ülkelerde ihtilaller ve radikal devrimler yaşanmasına neden olacak.  Bazı ülkeler iç savaşla tanışmak zorunda kalacak. Asya ve Arap ülkeleri, bu risklerle ilk karşılaşanlar olacak.


Batı ülkelerinin, müsamahakar ve özgürlükçü kültürleri, yavaş yavaş yok olacak tahammül sınırı azalacak veya kendi sınırları içine sıkışıp kalacak. Rusya ve Çin, sansürün en katı  uygulandığı ülke olmasından dolayı, batıdan kopuk iki ülke olacak.


Şehirleşme artacak. Şehir hayatı ve kırsal hayat arasındaki farklılıklar büyüyecek. Şehirler, yalnız yaşayan veya boşanmış kişilerle dolup taşacak. Şu an bile etrafımızda cep telefonu ve İnterneti ile yalnızlaşan bir çok insan görmek mümkün.


Eğitim ve medya sektörleri, bu yeni gelişmeden iyi pay alacaklar. İkinci nesil İnternet; kişisel film, müzik ve özgün eşya yapımlarını piyasaya sunacak.

Geleceğin en kıymetli iki değeri, zaman ihtiyacı ve özel hayatın korunamaması olacak.

İnsanlar, şirketler, mülkler, arabalar, robotlar, bilgi paylaşacak; takip edilecek ve birbirleri ile iletişime geçecek.


Global markalar gittikçe güç kazanacak. Avrupa ve Çin markaları, ABD zincir markalarının önüne geçecek. İnternet bazlı markaların etkinliği artacak.


Takım çalışması yapabilen ve çalıştığı yere, parasına göre en kaliteli kişileri bulabilenler, başarılı sayılacak. Kıdemin önemi gittikçe azalacak.


Yeni global orta sınıf, oluşacak. Bu sınıftaki, eğitimli, aynı dili konuşan, yaratıcı kişiler, geleceğin insan sermayesini oluşturacak.


Robot kullanımı, en çok, sırasıyla Çin, ABD, Japonya ve Almanya’da yayılacak. Gelecekteki bankacılığın iki temel prensibi şöyle olabilir; Veri analizi ile ekonomik ve küresel eğilimler ile bütünleşen, bir “risk yönetimi”, dikkat edilmesi gereken birinci konu olacak. Risk yöneticileri, ekonomistlerle yakın temas içinde olacaklar. İkinci temel prensip, kaliteli müşteri seçimi olacak. Bu konuda ek tedbir alabilen banka, öne geçecek. Yani  bir banka, eğer ki sizi kabul ederse paranızı yatırabileceksiniz. Sigortacılık sektörü büyüyecek ve yaşamın her alanına endekslenecek. Çok büyük bir ihtimalle, bir sigorta şirketine başvurmanız durumunda Adli Sicil Kaydınız istenecek.


Demedi Demeyin...
Murat GENÇOĞULLARI

12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör